Op 15 mei jl. meldden wij op onze Facebookpagina al dat de fractie van Arnhem Centraal zich grote zorgen maakt over de laagdrempeligheid van Arnhemse evenementen. De aanleiding was toen het bericht over het voornemen van het H80 Festival

Festival Hoogte 80

om tassen te gaan controleren op zelf meegebrachte consumpties; men wilde op deze manier ‘afdwingen’ dat de consumpties bij foodtrucks aangeschaft zouden worden, wat voor veel Arnhemmers simpelweg te duur is. De reden hiervoor was het wegvallen van subsidiegelden. Hoewel wij het jammer vinden dat ervoor gekozen is om dit op te lossen met tassencontroles, hebben we er alle begrip voor dat een organisator zich hier wellicht toe genoodzaakt ziet.

Voor Arnhem Centraal staat het buiten kijf dat iedere Arnhemmer gewoon deel moet kunnen nemen aan leuke evenementen en dat er om die reden ook een aantal evenementen in de stad dienen te zijn die bijvoorbeeld geen entree heffen en waar men zelf consumpties mee mag nemen. Dergelijke evenementen zouden dan ook niet teveel van horeca inkomsten afhankelijk moeten zijn, maar gewoon op de gemeente moeten kunnen bouwen om hun voortbestaan te waarborgen. Er is immers ook geld voor gele kubussen en hippe sportevenementen op Papendal, waar in beide gevallen de meerwaarde voor Arnhem en de Arnhemmers zich vooralsnog laat raden.

Wij zijn van mening dat het huidige subsidiebeleid eens stevig onder de loep moet worden genomen en dat dit beleid zelfs herijkt dient te worden. Het beleid met betrekking tot evenementensubsidies dat nu gevoerd wordt gaat uit van meerdere categorieën evenementen. Culturele evenementen kunnen bijvoorbeeld worden gekenmerkt als artistieke evenementen of publieksevenementen. Bij die laatste categorie wordt er van het evenement verwacht dat deze minder afhankelijk is van subsidie en ook uit andere bronnen kan putten. Met andere woorden: meer commercieel wordt.

Dit is funest voor evenementen die zonder winstoogmerk hebben geopereerd de afgelopen jaren en nu in de categorie van publieksevenementen geplaatst worden. Enkelen hiervan zien zich nu genoodzaakt om bezoekers te verplichten om consumpties nu tegen woekerprijzen aan te schaffen bij foodtrucks, anderen dreigen er helemaal mee te moeten stoppen. Op deze manier komt het hele laagdrempelige karakter van Arnhemse evenementen, waar dus ook mensen met een kleinere beurs aan deel kunnen nemen, in gevaar.

Wij vinden het dan ook jammer dat de wethouder niet wil kijken naar verbeteringen of veranderingen in het huidige subsidiebeleid en wij gaan ons er nog op beraden wat we met dit gegeven gaan doen. Dit krijgt wat ons betreft zeker nog een vervolg.

Arnhem Centraal, samen maken we Arnhem elke dag weer een beetje mooier en beter!