Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad gesproken over het verstrekken van een financiële bijdrage aan het binnenhalen van het BMX 2021 voor €150.000 en het WK Volleybal 2022 voor €400.000. Daarnaast zal nog per evenement €50.000 extra nodig zijn voor interne kosten etc. In totaal dus een uitgave van € 650.000 voor beide evenementen.
De uitgave van €450.000 voor volleybal vinden wij te hoog gezien de beperkte doelgroep. In de onderbouwing van nut en noodzaak van dit toernooi is alleen aangegeven wat de opbrengst is voor Rotterdam en de provincie Gelderland. De naam “Arnhem” komt slechts 5 keer voor: 3 keer in de naam van de maker van het rapport “Hogeschool van Arnhem en Nijmegen”, 1 keer in een bijlage bij een rapport en 1 keer als vermelding waar de finale wordt gespeeld. Maar nergens staat dus aangegeven wat de Arnhemmers er aan hebben, zelfs in de conclusie (zie afbeelding) wordt Arnhem niet genoemd. Hoe kun je dan zo’n groot bedrag uitgeven aan iets waarvan je niet weet wat het gaat opbrengen voor de Arnhemse belastingbetalers?
Arnhem Centraal maakt zich tevens grote zorgen dat deze evenementen ten koste gaan van bestaande evenementen of andere beeldbepalende evenementen. Wij geven dit soort grote bedragen liever uit aan bijvoorbeeld het Sprookjesfestival of World Statues. Daar hebben alle Arnhemmers wat aan en de grote “spinoff” voor lokale ondernemers is wel bewezen.
Ook hebben wij grote vraagtekens of de te verwachten bezoekersaantallen kloppen voor deze evenementen gezien dit in het recente verleden bij diverse evenementen veel te hoog ingeschat werd (bv WK Inline Skaten). Het BMX-toernooi in Papendal trekt volgens de onderbouwing meer bezoekers dan een toernooi in “hartje” Rotterdam (Ahoy). Dat geloven wij niet, ook niet omdat het allemaal aannames zijn en dus niet te controleren.
Vandaar dat Arnhem Centraal tegen heeft gestemd. Wij willen weten wat er met de centen van de Arnhemmers gebeurt. Pas wanneer de Arnhemmers aantoonbaar (mee) profiteren van onze bijdragen is zo’n grote uitgave ons inziens te verantwoorden aan onze kiezers.

Arnhem Centraal, samen maken we Arnhem elke dag een beetje mooier én beter!

Gerelateerde berichten