Afgelopen weekeinde hebben vele bezoekers van het Hoogte 80 (H80) festival kunnen genieten van theater, feest en picknicken. Toch waren er ook veel kritische geluiden te horen. Zo was het dit jaar voor het eerst zo dat het absoluut verboden was om eigen eten en drinken mee te nemen op het festivalterrein, waar dit in voorgaande jaren een ‘liever nietje’ was. Ook stonden er hekjes om het festivalterrein heen en hier binnen konden de tassen van bezoekers gecontroleerd worden op meegebrachte consumpties. Deze mochten dit jaar enkel op het picknickveld buiten de hekjes genuttigd worden. En als je dan naar binnen wilt, waar laat je je spullen dan? Bovendien klaagden veel mensen over de, in hun ogen, woekerprijzen die werden gevraagd voor consumpties op het festivalterrein.

Het H80 festival is 10 jaar geleden begonnen als buurtfestival van de wijk Geitenkamp. Het heeft altijd een vrije geest uitgeademd en was altijd een laagdrempelig en betaalbaar evenement voor buurtbewoners en andere inwoners van de stad en directe omgeving. Het is dan ook erg jammer dat het nu allemaal zo commercieel, elitair en dirigistisch begint te worden. Is het nog wel echt een buurtfestival van de Geitenkampers? Het feit alleen al dat de traditionele parade die vanaf het MFC naar het festivalterrein loopt dit jaar nauwelijks uit Geitenkampers bestond doet vermoeden van niet.

Arnhem Centraal begrijpt heel goed dat voor niets de zon opgaat en dat er ook achter een gratis toegankelijk festival een verdienmodel moet zitten. Ook snappen wij dat de organisatie van het H80 festival er niet op zit te wachten dat mensen op de door hen gehuurde zitplaatsen tussen de foodtrucks hun eigen eten en drinken gaan zitten nuttigen. Maar moeten de prijzen werkelijk zo hoog zijn en is er nu werkelijk niets anders te verzinnen dan het plaatsen van hekjes en het controleren van tassen? In onze visie is dit een recept om een leuk en toegankelijk evenement op termijn de nek om te draaien.

Dit is een trend die we vaker tegenkomen de laatste tijd. Zo stond ook Park Open dit jaar op losse schroeven en kon ternauwernood worden gered. Bij Park Open weten we dat het een subsidiekwestie was wat een gratis toegankelijk evenement bijna teniet deed. Wat zou de reden voor het vercommercialiseren van het H80 festival kunnen zijn?

Arnhem Centraal maakt zich in ieder geval hard voor het behouden en versterken van de betaalbaarheid en laagdrempeligheid van evenementen in de wijken en stad. Een wijkfeest moet ons inziens in ieder geval toegankelijk blijven voor alle inwoners van de desbetreffende wijk en daarop ook afgestemd worden. Wij zijn daarbij vooral benieuwd naar waar ú behoefte aan heeft!