Het nieuwe Nijmeegse college, dat bestaat uit de partijen GroenLinks, D66 en SP, heeft de sluiting van de polikliniek voor medische heroïneverstrekking opgenomen in het nieuwe collegeakkoord. Het argument is dat er steeds minder verslaafden in Nijmegen gebruik maken van de dure voorziening waar capaciteit is voor 25 cliënten. Door te stoppen in Nijmegen, kan jaarlijks 232.000 euro bespaard worden op het gemeentebudget.

Wij weten niet wat dit college in gedachten heeft. Hoe zien ze dit in de praktijk? Verslaafden die met een retourtje van de NS even pendelen naar de Arnhemse opvang?

Normaliter als je plannen hebt die een andere gemeente raakt, neem je contact op met die gemeente en probeer je tot overeenstemming te komen. Er zijn voldoende vragen: wil Arnhem dit, kan Arnhem dit en wat kost dit Arnhem extra en wie gaat dat betalen?

Niets van dit alles. Wij werden er vanmiddag mee verrast. Arnhem Centraal vindt het vreemd dat Arnhem moet opdraaien voor een bezuiniging van Nijmegen. Het kan niet zo zijn dat Nijmegen een voorziening sluit en de problemen vervolgens over de muur naar Arnhem gooit.’

Ook IrisZorg vindt de voorgenomen sluiting van de heroïnepost in Nijmegen een slecht idee. Een van de redenen is dat het aantal verslaafden zou afnemen. Volgens regiomanager Ingrid Hendriks neemt het aantal gebruikers helemaal niet af.

Kortom: een heel slecht voorstel.