Democratie is ons grootste voorrecht in Nederland. Als je het ergens niet mee eens bent dan mag je dat zeggen en eventueel je standpunt bij een demonstratie kenbaar maken. Daarin kun en mag je (gelukkig) vrij ver gaan in ons land, zolang het maar geen provocatie wordt en enig doel is om haat te zaaien in plaats van je punt te maken en daarover in gesprek te gaan met anderen uit de samenleving.
Arnhem Centraal is van mening dat iedereen altijd vanuit een basishouding met respect anderen moet behandelen, exact op de wijze waarop jezelf ook wilt worden behandeld door die ander.
De onderstaande actie is ons inziens geen demonstratie maar pure provocatie met doel om haat te zaaien en een reactie los te krijgen. Iedereen hoort erbij in Arnhem, los van je geloof, cultuur, seksuele voorkeur etc. Wij zijn voor een inclusieve samenleving en daarin horen ons inziens deze acties niet thuis.
Wij rekenen er dan ook op de gemeente de vergunningaanvraag zal afwijzen. Demonstreren is een recht, maar provocatie mag geen plaats krijgen in onze samenleving!