De wetten inzake de winkeltijden van voor 1976 zijn altijd afgestemd geweest op het kostwinnersmodel: de vrouw kon tijdens kantoortijden winkelen, de man was aan het werk. Dat is sinds de jaren zeventig steeds minder gebruikelijk geworden door het ontstaan van het anderhalf- en tweeverdienersmodel. Dit heeft een steeds groeiende behoefte aan winkeltijden buiten de kantoortijden tot gevolg gehad. Het kostwinnersmodel is inmiddels achterhaald. Al eerder hebben fracties in de gemeenteraad  aangegeven dit gedateerde model ter discussie te willen stellen.

Arnhem Centraal vernam tijdens de afgelopen feestdagen dat veel winkeliers omzetverlies leden door het gesloten moeten zijn op de zondagen voorafgaand aan Kerstmis en Oud en Nieuw. Hierover hebben wij een rondvraag gesteld, die geleid heeft tot dit initiatief, samen met D66 en VVD.

De CCA (City Centrum Arnhem) heeft inmiddels een enquête gehouden, waaruit blijkt dat een meerderheid van de winkeliers dit steunt. Arnhem Centraal zag aan het voorstel om de winkeltijden dagelijks vrij te geven tussen 06.00 en 22.00 uur  wel wat gevoelige punten voor kleinere winkels. Dat is voor ons ook aanleiding geweest om in en buiten het centrum winkeliers te enquêteren. Dat hebben wij in het centrum gedaan, in Presikhaaf en in Rijkerswoerd. De verruiming van de openingstijden bleek door 72 % van de geënquêteerden gesteund te worden en 100% steunt het verdwijnen van onderscheid tussen de verschillende soorten winkels. Want het is best vreemd dat supermarkten en bouwmarkten veel ruimere openingstijden mogen hebben.

Het door de gemeenteraad op 5 maart 2018 aangenomen voorstel maakt geen onderscheid meer tussen feestdagen en gewone dagen. En ook niet tussen weekend en door de week. Het voorstel maakt ook geen onderscheid meer tussen verschillende soorten winkels. Er is behoefte aan veel meer speelruimte bij de werkende consument, die vaak hard werkt, druk is en graag in de vrije tijd rustig boodschappen doet of funshopt. En dit geeft ruimte aan de ondernemer om zelf te bepalen wanneer hij of zij de eigen consument het beste wil en kan bedienen. En veel winkeliers willen daarop inspelen. Nu hebben zij alle vrijheid!