D66 en de VVD dienden 5 maart een motie in om een eerder genomen besluit terug te draaien om standaard iedere cliënt van de wijkteams een schriftelijke beschikking te geven. Dat zou te duur zijn….SP en Arnhem Centraal hebben eerder n.a.v. de vele klachten over onduidelijkheden bij patiënten en cliënten een motie ingediend waardoor een schriftelijke beschikking nu wel verschaft moet worden. Want alleen met een beschikking kan men protest aantekenen. En het is vaak zo dat mensen later niet meer precies weten wat er afgesproken is. Het is waar dat men eerder altijd om een beschikking kon vragen, maar vaak durft men dit niet, vanwege de afhankelijkheid van het wijkteam. Dat voelt voor sommigen als wantrouwen als men erom vraagt.. Gelukkig heeft een raadsmeerderheid tegen deze motie gestemd. De beschikkingen blijven!

 

Gerelateerde berichten