Iedereen weet inmiddels wel dat Arnhem een stevige bestuurscrisis achter de rug heeft en dat het maar de vraag is hoe het in de volgende raadsperiode zal gaan verlopen.

In elk geval heeft het rapport Frissen over de verziekte Arnhemse cultuur openingen geschapen. En bij zowel coalitie als oppositie heeft dit rapport helder gemaakt wat er gebeurt als wethouders te machtig zijn, politieke minderheden niet gerespecteerd worden en de communicatie met de stad nihil is.

Veel burgers zijn cynisch en teleurgesteld. Dit is aanleiding voor Arnhem Centraal om voor te stellen af te stappen van het traditionele coalitieakkoord, dat in de achterkamertjes door leden van een nieuwe coalitie wordt gesmeed. In dit akkoord worden een reeks afspraken vastgelegd waar deze partijen – die samen meestal een meerderheid hebben – zich aan gaan houden.  De oppositie én de stad hebben vervolgens het nakijken. De macht van de meerderheid bepaalt dus de grote lijnen voor de komende 4 jaar.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft onderzoek gedaan naar deze traditionele werkwijze en constateert dat het anders kan:  ‘Bestuurders (raad en college) moeten de noodzaak zien van en voelen voor het actief betrekken van de samenleving bij de totstandkoming van bestuursakkoorden. Het actief betrekken van de samenleving kan de gemeente extra geld, tijd en capaciteit kosten, maar komt tegelijkertijd de kwaliteit van en het draagvlak voor besluitvormingsprocessen en de genomen besluiten ten goede. Betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen voelen zich medeverantwoordelijk en mede-eigenaar voor het eindresultaat. Op langere termijn is de nieuwe aanpak wellicht zelfs voordeliger. Benader niet alleen de usual suspects, maar ook de moeilijk bereikbare groepen en niet georganiseerde bewoners. ’ 

Arnhem Centraal pleit voor een raadsbreed akkoord, waarbij alle partijen en de stad betrokken zijn. Dat past bij een bestuur dat de wijkaanpak en de inwoners werkelijk serieus gaat  nemen!

Gerelateerde berichten