De overheid verwacht steeds meer zelfredzaamheid van mensen. Arnhem Centraal is van mening, dat de overheid mensen dan ook de ruimte moet geven om zichzelf te redden. O.a. door hen te helpen anders te wonen.
Woensdag 17 april gaf wethouder Van der Zee aan, dat wooninitiatieven met betrekking tot zorg zich kunnen melden bij de gemeente om tot realisatie van hun woongemeenschappen te komen. Dit is bijzonder, want de afgelopen jaren vingen dergelijke initiatieven namelijk steevast bot wanneer zij zich meldden en binnen de grenzen van onze gemeente iets probeerden op te zetten.

Zo heeft bijvoorbeeld De Knarrenhof – een wooninitiatief voor en door ouderen met een minimale zorgbehoefte – in 2018 meegedaan aan de visietafels omtrent wonen, welzijn en zorg, maar wordt al jaren door de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd. Vanaf 2015 zijn zij al bezig met hun project, maar tot dusverre helaas met nul resultaat. Ook Vereniging KlasseWonen – een initiatief voor en door mensen in het autismespectrum – probeert al enige jaren in Arnhem een zelfstandig wonen project van de grond te krijgen. Hoewel het initiatief in Arnhem begonnen is, is het in Arnhem zelf nog niet gelukt om iets van de grond te krijgen. In Nijmegen is inmiddels wel een locatie in ontwikkeling.
Inmiddels is er een particulier woonproject van 15 huishoudens in realisatie aan de Huissense Dijk: Arneco. Dit project is een koophuizenproject. Zij geven aan enerzijds ondersteuning vanuit de gemeente en ODRA te hebben ontvangen, maar anderzijds tienduizenden euro’s extra kwijt te zijn geweest door allerlei aanvullende eisen.
Arnhem Centraal heeft daarom samen met de Arnhemse Ouderenpartij een rondetafelgesprek aangevraagd, zodat raad en wethouder nut en noodzaak zien van dit soort initiatieven, waardoor zij misschien eindelijk betaalbaar verwezenlijkt kunnen gaan worden.

Gerelateerde berichten