Op 13 februari stelden GroenLinks en Arnhem Centraal mondelinge vragen aan wethouder De Vroome over de status van de verkrottende monumentale panden Villa Schoonheuvel en Pastorie Elden. De wethouder antwoordde hierop, dat er dit voorjaar stappen zouden worden gezet om het vervallen erfgoed weer op te knappen.
Inmiddels is bij ons het bericht binnen, dat dit nu eindelijk staat te gebeuren!
Afgelopen maandag heeft de eigenaar van Villa Schoonheuvel zijn nieuwe plannen gepresenteerd en het lijkt erop dat dit prachtige pand na renovatie een zorgfunctie gaat krijgen. Er zal een bijgebouw worden opgebouwd en de eigenaar zal spoedig van start gaan met het eerste opknapwerk.
De eigenaresse van Pastorie Elden heeft een begin gemaakt met het verwijderen van het onkruid rondom het pand (braakliggende terreinen trekken vaak reuzenberenklauwen aan, waarvan je lelijke brandwonden kunt oplopen).
Verder is er nog geen onderhoud gepleegd; uiterlijk volgende week wordt duidelijk wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen.
De Omgevings Dienst Regio Arnhem (ODRA) en de Dorpsvereniging Elden houden de vorderingen nauwlettend in de gaten en de ODRA gaat over tot officiƫle handhaving wanneer er uiterlijk half mei nog geen stappen gemaakt worden.
Arnhem Centraal is ontzettend blij dat het college en de ODRA nu daadwerkelijke stappen gaan zetten om deze monumenten voor de stad te behouden en dat ze een nieuwe functie krijgen.
Echter is het wel zo, dat er zich de afgelopen jaren al vele groepen, personen, ambtenaren, organisaties en politieke partijen met de beide panden hebben beziggehouden om ze richting renovatie te brengen. Dit verliep al die tijd maar moeizaam en we hopen dan ook dat de nu gemaakte afspraken ook daadwerkelijk zullen worden nageleefd.
Arnhem Centraal blijft het in elk geval in de gaten houden!

Gerelateerde berichten