Teken hier de petitie tegen de sluiting van Poli Zuid

In Arnhem Zuid is ophef ontstaan omtrent het bericht dat de poli zal verdwijnen.  Deze  sluiting lijkt de fractie van Arnhem Centraal niet in het belang van de patiënt en lijkt ook niet te passen in een evenwichtige spreiding van voorzieningen.

Als we in aanmerking nemen dat Arnhem Zuid ongeveer 75.000 inwoners heeft en Overbetuwe ongeveer 27.500 en ook nog op korte afstand de CWZ polikliniek in Oosterhout heeft, dan ontgaat ons nut en noodzaak om de 75.000 inwoners van Zuid een laagdrempelige, goed toegankelijke voorziening met korte loopafstanden en gratis parkeren te ontnemen.

In Arnhem Zuid wonen veel mensen met een laag inkomen, veel eenpersoonshuishoudens  en steeds meer ouderen, die afhankelijk zijn van OV of mantelzorg. Het is een stuk eenvoudiger om een beroep op derden te doen als dit ‘even tussendoor’ kan en de mantelzorger dus weinig belast wordt.

Inmiddels hebben wij een petitie gestart die loopt als een trein. Binnen de eerste 24 uur waren al bijna 1500 steunbetuigingen binnen gehaald. Klik hier om te ondertekenen en voor de recente stand van zaken.

Onze vragen:

  1. In de Gelderlander stond dat wethouder van der Zee het verlies van de poli betreurt, net als velen in Zuid en onze fractie. Welke actie gaat de wethouder ondernemen om Rijnstate te overtuigen van het handhaven van de poli?
  2. Is het college het met ons eens dat dit niet in het belang van de patiënten in Zuid is en strijdig is met een evenwichtige spreiding van medische voorzieningen?

00000fff