Als inwoners worden we ermee geconfronteerd, dat we opgezadeld worden met verpakkingsafval waar we niet om gevraagd hebben. En dus betalen we voor de verwerking daarvan. Het zou veel beter zijn als dit anders werd geregeld.
Zou het niet handig zijn als we verpakkingen kunnen terug brengen of achterlaten in de winkel?
Daarom heeft de fractie van Arnhem Centraal  (samen met SP, PvdA, Pvdd, D66, CU en Aop) in juli 2018 de motie ‘Verminderen afvalberg’ ingediend met als tekst:

Samen met ondernemers de mogelijkheden te onderzoeken en afspraken te maken om:

  • Te komen tot aanzienlijke vermindering van afval voor de consument, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden verpakkingen achter te laten of in te kunnen leveren.
  • En anderszins bedrijven te stimuleren afvalstromen te verminderen of recyclen.
  • Met de resultaten eind van het jaar terug te komen naar de raad.

Deze motie is toen ingetrokken, omdat wethouder Bouwkamp de toezegging deed hiermee aan de slag te gaan. Wij hadden hier nog geen terugkoppeling van gezien, maar tijdens de raadsvergadering van 17 april heeft wethouder van Dellen toegezegd hiermee actief bezig te zijn en binnenkort met een brief aan de raad te komen hierover.

Gerelateerde berichten