Op dinsdagavond 16 april jl. had de fractie van Arnhem Centraal een bijeenkomst over veiligheid en leefbaarheid, waar ook Diftar ter sprake kwam. Een aanwezige heer vertelde, dat hij een groot stuk afval wilde weggooien, maar deze kon niet door de opening. Hij vroeg zich af wat hij hier toch mee aan moest. Effe op de fiets naar het afvalbrengstation of zo?
Dit probleem wordt alleen maar erger doordat de raad onlangs besloot de opening (de trommel) van de containers te gaan verkleinen.

Onze fractie stelde aan de gemeenteraad voor de 3 ton voor deze ombouw in de zak te houden door de trommels te laten zoals ze zijn. Wel wilden we het mogelijk maken, dat ouderen en mindervaliden tegen het huidige vaste jaarlijkse bedrag hun afval onbeperkt zouden kunnen  blijven aanbieden. Dan maakt het aantal zakken niet meer uit. Dus diegenen die alleen kleine zakken kunnen wegbrengen worden daarmee geholpen. Eventueel misbruik is na te gaan, want het aantal aanbiedingen van afvalzakken wordt gewoon bijgehouden. Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald.

Daarnaast heeft onze fractie geconstateerd, dat er geen evaluatiemoment is afgesproken om te bezien of Diftar na (eventuele) invoering succesvol is. Hoewel onze fractie de voorkeur geeft aan nascheiding van restafval en plastics e.d. kijken we naar de realiteit. En deze is dat Diftar waarschijnlijk gaat komen.
Onze motie om na twee jaar te evalueren en uiteraard dan eventueel andere keuzes te kunnen maken heeft wel een raadsmeerderheid gehaald.

Gerelateerde berichten