Twee jaar geleden is het inmiddels, de start van de strijd voor het behoud van het kunstwerk de blauwe golven. Begin 2017 lanceerde het toenmalige Arnhemse college van Burgemeester & Wethouders – bestaand uit SP, D’66 en CDA – via een raadsbrief het plan voor een zogenaamde Creatieve Corridor. De Blauwe Golven zou plaats moeten maken voor een park. Dat park zou plaats bieden aan een aantal paviljoens, onder andere voor architectuurcentrum CASA, een skatebaan en andere sportfaciliteiten.

De raadsbrief lezende was de fractie van Arnhem Centraal verbijsterd. Hoe was het mogelijk dat er politiek zo weinig gevoel was voor een zo beroemd en beeldbepalend kunstwerk in onze stad! Daarom hebben wij dit plan op de agenda laten zetten. Onze fractievolger Marlous Kelderman-de Haan toog zelfs, samen met PvdA raadslid Marylin A-Kum, tijdens hun verblijf op Curaçao naar de aldaar wonende ontwerper de heer Peter Struijcken om hem te spreken en te bezien of hij bereid was tot aanpassingen van het kunstwerk in verband met de recente plannen.

Inmiddels kwamen er steeds meer organisaties, deskundigen en ook Artez op voor het kunstwerk, of vonden minimaal dat er eerst een discussie moest komen voordat tot eventuele afbraak besloten zou worden. Het vorige college had er helemaal geen zin in…

De meerderheid der omwonenden wensten en wensen zo veel mogelijk groen. Er werden prachtige lommerrijke beelden geschetst, alsof er tussen het beton een aangename verblijfplaats zou kunnen ontstaan. Onze fractie voorzag vooral fijnstof happen, maar is heel blij met het vergroenen van de randen van het gebied, zoals nu voorgesteld. Ook hopen we de parkeeroverlast te verminderen door een gedeelte voor elektrische auto’s te creëren en vooral door de inzet van meer handhaving tijdens de soms rumoerige nachtelijke uren. Een compromis ja… Maar wel een compromis waar onze fractie achter staat. En soms is een compromis het best haalbare in de politiek!

Nu staan we twee jaar later hier met dit compromis, verwoord in een motie om het college op te dragen met een voorstel te komen voor dit gebied met behoud van een groot deel van het kunstwerk. De visie ligt er nu en daar zijn wij uitermate blij mee! We bedanken iedereen en zeker de heer Struijcken voor de inzet van het behoud van dit monument en zijn blij dat we dit unieke werk gaan opknappen.

Gerelateerde berichten