Op dinsdag 16 april vond de eerste forumavond van Arnhem Centraal plaats in de wijk Elderveld! Het doel van deze avond was om met bewoners te gaan praten over veiligheid en leefbaarheid in hun wijk.

Zo bleek bijvoorbeeld dat de politieinzet bij het concert van de Snollebollekes wel iets omhoog had gemogen, want er was namelijk vandalisme aan auto’s gepleegd tijdens dit concert en er was rumoer in de buurt door beschonken concertbezoekers, meldde een van de deelnemers aan de forumavond.

Er werd gesproken over Diftar. Zouden de problemen met afvalscheiding voor flatbewoners niet opgelost kunnen worden met bijvoorbeeld stortkokers, of weer met grote containers in een afgesloten door de huismeester beheerde ruimte, zo werd er geopperd?

Ook kwamen problemen met veiligheid op fietspaden ter tafel, hoe snel (de te kleine) prullenbakken vol zitten en hoe lang het duurt voordat ze geleegd worden. Vuilnisbakken worden in Rijkerswoerd nogal eens het mikpunt van vandalisme, met name rond Oud en Nieuw. Zouden op plekken waar dit veel plaatsvindt de metalen vuilnisbakken niet kunnen worden vervangen door vuilnisbakken van gaas? Die kun je immers niet opblazen met vuurwerk, stelde iemand voor.

Om dit soort input van bewoners van de stad te verzamelen willen wij deze avonden minimaal vier keer per jaar in over de stad verspreide locaties organiseren. We kijken alvast uit naar de volgende keer!