Er bereiken de fractie van Arnhem Centraal steeds meer signalen dat er wrijvingen zijn tussen marktkooplieden, de organiserende stichting Arnhemse Markten, omwonenden en nabij gelegen horeca.
De markt werd in het verleden door de gemeente Arnhem georganiseerd, maar is halverwege 2018 overgegaan in handen van de Stichting Arnhemse Markten. Deze stichting wordt bemenst door marktkooplieden zelf.
Er zouden o.a. problemen zijn over de verdeling van de standplaatsen op de markt in het centrum. Er zouden marktkooplieden zijn die het in Arnhem voor gezien houden en naar elders vertrekken.

Arnhem Centraal vindt de markten van groot belang voor de stad en wil graag in open gesprek met belanghebbenden om te bezien welke problemen, behoefte en wensen er liggen. Het is een goed moment, ongeveer een jaar na privatisering, om met elkaar te spreken over hoe de dingen gaan.  Dit voorstel werd positief  ontvangen door een aantal partijen.
Daarom wil de fractie een ‘ronde tafel gesprek’  organiseren met marktkooplieden, belanghebbenden en gemeenteraad om hierover te spreken.