Donderdag 24 mei jl. vond in wijkcentrum De Nieuwe Hommel de miniconferentie van Vitale Verbindingen plaats, ter ere van hun 5 jarig bestaan. Vitale Verbindingen is een organisatie die is opgericht als een ‘herstelbeweging’ van mensen met een GGZ- achtergrond. Het doel van Vitale Verbindingen is om mensen die vanwege achterliggende problematiek aan de kant staan er (weer) bij te laten horen. Omdat de mensen zelf aan hun herstel werken wordt het een herstelbeweging genoemd.

Vitale Verbindingen heeft geen cliënten in traditionele zin; mensen moeten het zelf doen, maar doen het wel samen met elkaar. Ook staan niet alleen de klachten van mensen centraal, maar vooral de mensen zélf. Een mens is namelijk veel meer dan alleen het label dat de GGZ hem of haar meegeeft. Achter iedereen zit een uniek verhaal en iedereen heeft wel talenten die hij of zij kan benutten. Bij Vitale Verbindingen doet men dan ook niet zozeer aan ‘hulpverlening’, maar aan ‘hoopverlening’. Mensen hun verloren eigenwaarde zelf weer laten hervinden.

Vitale Verbindingen wordt levend gehouden door ervaringsdeskundigen uit de GGZ, professionals en mensen met wetenschappelijke kennis. Onder meer door het bieden van activerend werk in de wijk en coaching door zowel professionals als ervaringsdeskundigen worden mensen geholpen met participatie in de maatschappij, waarbij zij dan aan hun eigen herstel werken en er wordt uitgegaan van hun eigen kracht. Uiteindelijk hoop Vitale Verbindingen dat er in elke wijk waar er behoefte aan is een herstelbeweging zal ontstaan.

Arnhem Centraal gelooft in de krachten en talenten die er in de stadswijken aanwezig zijn. Wij willen dan ook dat de gemeente initiatieven die mensen helpen om mee te doen ondersteunt waar dit nodig is. Samen met de wijkbewoners gaan wij daarom bekijken waar behoefte aan is en waarbij wij kunnen ondersteunen”