Op 29 maart j.l heeft bijna de gehele gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan, dat een aansluiting van het Gildemeestersplein op de Lange Wal bij het winkelcentrum Presikhaaf mogelijk zou maken. Arnhem Centraal was de enige partij die hiermee niet heeft ingestemd omdat wij van mening waren en zijn dat de onderbouwing van de bewoners dat het niet veilig zou worden zeer goed was gemotiveerd.
Bewonersvereniging De Stoere Houtman heeft vervolgens namens 204 inwoners en 2 VVE’s een verzoek gedaan tot schorsing van het plan totdat de Raad van State het plan, aan het eind van dit jaar, in een uitgebreide behandeling zou bespreken.

Vandaag is bekend geworden dat de Raad van State dit verzoek heeft toegewezen om onder andere de volgende redenen:
– De rechter betwijfelt of de gemeente voldoende heeft onderbouwd of de aansluiting wel echt noodzakelijk is;
– Het eventuele gevaar door bevoorradingsverkeer op het parkeerterrein is niet goed onderbouwd;
– Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat het plan zal leiden tot een verkeersonveilige situatie op de Lange Wal met verkeersongelukken tot gevolg.

Daarom is nader onderzoek noodzakelijk en wordt het besluit opgeschort tot na de uitgebreide zitting. Dit houdt concreet in dat zeker tot begin 2019 er geen werkzaamheden mogen plaatsvinden. Daarna komt er een definitieve uitspraak.
Arnhem Centraal heeft hiervoor in januari reeds gewaarschuwd. Wij hebben de raad, samen met de Partij voor de Dieren, gevraagd om met de bezorgde inwoners een oplossing te zoeken, maar stonden daarin helaas alleen. Dit ondanks dat de bewoners ons hadden aangegeven zich bij ons voorstel aan te sluiten.

Arnhem Centraal wil samen met inwoners, ondernemers en de gemeente plannen uitwerken zodat er een groot draagvlak ontstaat en inwoners niet tegenover elkaar komen te staan.
Wij hopen dan ook dat de nieuwe raad en het nieuwe college beter samen gaan werken met bezorgde inwoners en hun zorgen serieus neemt. Alleen dan kunnen we Arnhem samen en voor iedereen een beetje mooier maken!