Het vierkiezingsprogramma 2018-2022 van Arnhem Centraal begint met de volgende tekst:

Als lokale partij – al 20 jaar in de Arnhemse raad – voor en door de wijken – stellen wij voor de komende jaren de volgende onderwerpen centraal: Maximale invloed voor u als inwoner op uw stad en wijk: Samen doorlopend de stadsagenda en wijkagenda
bepalen.

Tijdens de behandeling van de begroting 2018-2022 heeft de fractie van Arnhem Centraal, in samenwerking met de PvdA ArnhemGroenLinksArnhem, en de Partij voor de Dieren Arnhem, een motie ingediend waarin wordt gevraagd om een werkgroep in te stellen, bestaande uit bewoners (maatschappelijke) organisaties, ondernemers en een vertegenwoordiger van de gemeente Arnhem. Deze werkgroep gaat onderzoeken hoe de betrokkenheid bij het politieke proces, plannen en beleid kan worden vergroot.

Arnhem Centraal ziet nog steeds te vaak dat belanghebbenden in de wijken pas op het laatste moment geïnformeerd worden. Terwijl het tijdig betrekken van bewoners en andere belanghebbenden bij de uitwerking van plannen juist zorgt voor begrip en draagvlak. Het betrekken van wijkbewoners wil niet altijd zeggen dat ze ook mee mogen beslissen of dat al hun wensen worden meegenomen. Maar het zorgt voor begrip, omdat men de vorming van het plan van dichtbij meemaakt en ook de diverse belangen in een project zelf beter kan plaatsen. In het algemeen streeft onze fractie naar het geven van een adviserende of zelfs coproducerende rol van alle Arnhemmers waar dat kan (zie bijgaande participatieladder).

De Fractie van Arnhem Centraal is uiteraard heel blij met de zeer brede steun voor deze motie.

Gerelateerde berichten