Terugkijkend heeft onze fractie de afgelopen 4 jarige raadsperiode als zeer problematisch ervaren. Wij herkenden ons totaal in de bevindingen van het rapport Frissen. Wij zagen een college dat losgezongen leek van de raad. Een raad die losgezongen leek van de stad. Een stad die zich vaak niet gezien en gehoord voelde. Een stad die nu een keuze heeft gemaakt die een radicaal andere bestuursstijl en college mogelijk maakt.

Onze fractie denkt dat de sleutel tot heling en een goed bestuur kan liggen in een radicaal andere aanpak. Daarin gingen een aantal gemeenten ons al jaren geleden voor. In het rapport ‘’Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’’ pleit de Raad voor Openbaar Bestuur voor nieuwe akkoorden. Benoem daarin de kernvraagstukken waarvoor een gemeente staat, geef de richting aan waarin de oplossingen zullen worden gezocht en beschrijf hoe voor de gekozen aanpak draagvlak zal worden bevorderd in de samenleving. De ROB stelt dat een akkoord een startdocument kan zijn, waarin richting en gezindheid belangrijker zijn dan gedetailleerde afspraken over een reeks van onderwerpen.

Sommige gemeenten werken met zogeheten ‘raadsbrede akkoorden’ waaraan álle fracties hebben meegewerkt, dus niet alleen die in het college plaatsnemen. Er wordt dan een zo groot mogelijke meerderheid gezocht en op de geschilpunten mag er afwijkend worden gestemd zodat er wisselende meerderheden ontstaan. Weer andere gemeenten werken met zogenaamde ‘samenlevingsakkoorden’ die tijdens de formatie, maar ook in de vier jaar die nog komen, met burgers worden gesloten op bepaalde thema’s. 

Onze fractie zou graag zien:

  1. Een raadsakkoord dat  beschrijft hoe we als college en raad met de stad willen samenwerken.
  2. Een raadsprogramma, waarvoor elke partij (mede n.a.v. zetelaantallen) bijdragen kan leveren. Daarna gaan raadsleden de stad in om dit programma en eventuele dilemma’s te bespreken en vervolgens eventueel aan te passen. Daarbij hebben we veel aandacht voor moeilijk benaderbare groepen, waar we naartoe gaan om in gesprek te gaan, bijvoorbeeld jongeren, ouderen, mensen met andere culturele of religieuze achtergrond. Het gemeentelijk digipanel van ruim 4000 Arnhemmers kan veel intensiever uitgenodigd worden om mee te denken.
  3. Een college en raad die elkaar ondersteunen en er vooral op gericht zijn beleid met draagvlak te vormen en uit te voeren.