De afgelopen maanden heeft de fractie van Arnhem Centraal enkele bewoners van de Huijghenslaan bijgestaan vanwege hun jarenlange wens om de oude zieke zilveresdoorns door dezelfde soort te laten vervangen.
De gemeente heeft die optie twee jaar geleden ook in eerste instantie tijdens een openbare bijeenkomst aan aanwonenden voorgelegd, met als resultaat dat een meerderheid daarvoor had gekozen. Om onduidelijke redenen zijn er uiteindelijk zomereiken geplant welke ook nog van een veel kleiner formaat waren dan toegezegd. Kennelijk is er ergens iets mis gegaan in het proces. Daarom heeft Arnhem Centraal een voorstel ingediend om dit inspraakproces over te doen.
De bewoners hebben zelf inspanning verricht om uit te zoeken wat het vervangen van de bomen zou gaan kosten. Uiteindelijk is er een budget vrij gemaakt van 70.000 euro waarvoor ook de huidige bomen elders in Arnhem kunnen worden geplaatst. Per saldo zal het op deze wijze vrijwel niets gaan kosten omdat deze bomen die elders bijvoorbeeld dode bomen gaan vervangen anders ook gekocht hadden moeten worden. Maar de bewoners kunnen uiteraard ook kiezen voor het handhaven van de huidige bomen.
De afgelopen weken heeft de VVD Arnhem zich bij ons voorstel aangesloten en zijn we samen opgetrokken om een raadsmeerderheid te zoeken.
Uiteindelijk heeft dit op 14 november geleid tot een raadsmeerderheid om de keuze alsnog weer bij de bewoners neer te leggen. Vandaag hebben wij nog even contact met hen gehad en ze zijn blij dat ze nu alsnog zelf mogen kiezen!
Arnhem Centraal, elke dag maken we Arnhem samen iets mooier en beter!

Gerelateerde berichten