Al sinds ruim één jaar vertegenwoordigt Bram ruim 200 bewoners in een juridische zaak tegen de gemeente Arnhem inzake een door de gemeente wel en door een groep bewoners niet gewenste nieuwe aansluiting bij het winkelcentrum Presikhaaf.

Afgelopen week is gebleken dat de combinatie fractievolger en gemachtigde in een rechtszaak tegen de gemeente volgens artikel 15 van de Gemeentewet niet is toegestaan. Dat was helaas niet bekend op het moment dat hij enige tijd geleden werd beëdigd, waardoor Bram gisteren de keuze moest maken tussen 2 opties: óf aanblijven als fractievolger óf het blijven vertegenwoordigen van de groep bewoners.

Omdat hij met de bewoners in de juridische zaak aan het eind van de rit zit (Raad van State) en er geen vervanger aanwezig is die het nu van hem over zou kunnen nemen kan hij niet anders dan voor optie 2 kiezen. Ook wil hij iedereen niet ineens in de steek laten omdat dat dit feitelijk zou betekenen dat ze de zaak zouden moeten stoppen.

Vandaar dat hij in overleg met de fractie van Arnhem Centraal ervoor heeft gekozen om tijdelijk zijn functie neer te leggen. Zodra de rechtszaak is afgesloten, hopelijk begin 2019, zal hij weer terugkomen als fractievolger.

Tot die tijd blijft hij wel gewoon lid van de fractie en kan hij Arnhem Centraal ook gewoon blijven vertegenwoordigen, echter niet meer in het Stadhuis tijdens de diverse commissies in de Raadskamers. Voor de onderwerpen waar Bram zich de komende tijd mee bezig gaat houden zal dan telkens een ander raadslid of fractievolger van onze fractie het woord voeren.