Arnhem Centraal is vanaf het begin al kritisch geweest over de Gouden Kubus op het Gele Rijdersplein. Zóveel geld uitgeven voor een onduidelijk doel, een doel waar volgens ons nog niet eens mee is gestart. Vandaar dat wij op 19 december de volgende vragen aan het college zullen gaan stellen:

Misschien heeft u de teller op onze site al gezien, deze telt al ruim 2 maanden rustig door in afwachting van het eerste evenement wat met het doel van de Gele Kubus te maken heeft. Vraag is of de teller door zal lopen tot de 365 dagen zijn bereikt, wij vrezen het wel..

De fractie van Arnhem Centraal heeft beschikking gekregen over alle stukken, verslagen en facturen die er tot op heden zijn. Daaruit lijkt een somber beeld naar voren te komen welk wij het beste kunnen omschrijven als “chaos”. Er is nog geen contract gesloten met 8bahn, er is een geschil met Studio Rap, de oorspronkelijke opdrachtnemer die ook door de klankbordgroep was gekozen; slechts 2 direct aanwonenden hebben 1 maal mee mogen praten; voor een horecavergunning betaalt het college de leges (vraag is of dat mag) en zo kunnen we nog wel even doorgaan. En dit terwijl in de herfst van 2019 dit bouwwerk weer zal verdwijnen en wij ons afvragen wat deze investering van 2 ton de stad op gaat leveren.

1⃣ Klopt het dat er slechts 4 dagen per maand iets hoeft te worden georganiseerd en dat de Kubus netto dus 365-48 is 317 dagen per jaar leeg mag staan? Dat komt neer op bijna € 4.200 per dag dat er iets wordt georganiseerd. Wat vindt het college van dit plaatje en in hoeverre dient dit het doel om te komen tot experimenten m.b.t. invullingen en activiteiten van het plein?

2⃣ Klopt het dat er een geschil is met de organisator en klopt het dat dit de reden is dat er nog steeds geen programma ligt, geen website is, geen promotiemateriaal is en ook geen enkel medium waar de Arnhemmers kunnen lezen wat er wordt georganiseerd? Klopt deze situatie met de oorspronkelijke bedoeling en afspraken met de raad?

3⃣ In de beantwoording van onze artikel 44 vragen van 18 juli dit jaar werd ons verteld dat het gereserveerde budget van 200.000 euro geheel nodig zou zijn maar dat er nog geen eindafrekening was. Inmiddels weten wij dat dit de tussenstand al boven de circa 230.000 euro zit, inclusief renteloze leningen aan de opdrachtnemers. Klopt dit bedrag en hoe denkt het college de uiteindelijke kosten weer terug brengen tot de begrootte 200.000 euro?

Gerelateerde berichten