Namens de fractie van Arnhem Centraal zal Martijn van Butselaar op 19 december a.s. de volgende vragen gaan stellen aan het college over het nieuw te maken bomenbeleid:
Op 18 september j.l. is er bij de beantwoording van de door Arnhem Centraal ingediende art. 44 vragen over de Bomenkap Lauwersgrachtpark gesteld, dat er een nieuw bomenbeleid zou worden vastgesteld. Wij citeren: ” Gezien het belang van bomen voor de stad en de betrokkenheid van bewoners daarbij hebben wij onlangs besloten het bomenbeleid opnieuw tegen het licht te houden. Wij zullen daar de stad bij betrekken.”
Ook de actiegroep Behoud Bomen Arnhem is dit medegedeeld bij het aanbieden van de handtekeningen.
Tevens zouden er tot die tijd geen bomen worden gekapt.

  1. Naar aanleiding hiervan hebben wij nu de volgende vragen:
    Klopt het dat er in die tussentijd nog wel bomen zijn gekapt en zijn er nog ingrijpende kap plannen voor de komende tijd?
  2. Wanneer kunnen we het nieuwe bomenbeleid verwachten?
  3. In hoeverre zijn de bewoners van de stad betrokken tot nu toe? Zo niet, hoe denkt u dit aan te gaan pakken en de belofte in te lossen?

 

Gerelateerde berichten