AKUFONTEIN, een bijzonder monument

De AKUfontein is een bijzonder gemeentelijk en rijksmonument en kunstwerk, dat er al jaren verloederd bij ligt. Het monument bestaat uit de fontein inclusief bassin, kunstwerk en de bijbehorende pleininrichting... Lees meer ......

AFVAL VERMINDEREN

Als inwoners worden we ermee geconfronteerd, dat we opgezadeld worden met verpakkingsafval waar we niet om gevraagd hebben. En dus betalen we voor de verwerking daarvan. Het zou veel beter zijn als dit anders w... Lees meer ......

DIFTAR, een lastig verhaal

Op dinsdagavond 16 april jl. had de fractie van Arnhem Centraal een bijeenkomst over veiligheid en leefbaarheid, waar ook Diftar ter sprake kwam. Een aanwezige heer vertelde, dat hij een groot stuk afval wilde ... Lees meer ......

DE BLAUWE GOLVEN

Twee jaar geleden is het inmiddels, de start van de strijd voor het behoud van het kunstwerk de blauwe golven. Begin 2017 lanceerde het toenmalige Arnhemse college van Burgemeester & Wethouders - bestaand u... Lees meer ......

IN GESPREK MET EN ROND DE ARNHEMSE MARKT

Er bereiken de fractie van Arnhem Centraal steeds meer signalen dat er wrijvingen zijn tussen marktkooplieden, de organiserende stichting Arnhemse Markten, omwonenden en nabij gelegen horeca. De markt werd in ... Lees meer ......

Alternatieve locatie voor Poli Zuid

Betrokken bewoner Sander van Wijk heeft een alternatieve locatie gevonden voor een uitgebreidere Poli Zuid. Hij heeft zijn idee verder uitgewerkt in bijgaand project Nieuwe locatie Rijnstate Arnhem Zuid. ... Lees meer ......

Wachten op nieuw Bomenbeleid

Namens de fractie van Arnhem Centraal zal Martijn van Butselaar op 19 december a.s. de volgende vragen gaan stellen aan het college over het nieuw te maken bomenbeleid: Op 18 september j.l. is er bij de beantw... Lees meer ......

Telt u met ons mee?

Arnhem Centraal is van mening dat elke cent van iedere Arnhemmer zorgvuldig dient te worden besteed. Uiteraard kan het zijn dat de ene inwoner de ene keer iets meer aan een uitgegeven euro heeft dan een andere,... Lees meer ......

Commotie rondom bomenkap Lauwerspark

De afgelopen weken is er veel commotie ontstaan over de voorgenomen kap van een 8-tal bomen in het Lauwerspark in de binnenstad. Hiervoor is op 26 februari jl. een omgevingsvergunning afgegeven. In de vergunnin... Lees meer ......

Standpunten over Arnhem

ZUID CENTRAAL WORDT ARNHEM CENTRAAL Arnhem Centraal is voortgekomen uit Zuid Centraal, de lokale partij die ontstaan is (1998) met en door de wijken in Arnhem Zuid. Zuid Centraal heeft zich vervolgens ontwik... Lees meer ......

word lid!

Wil jij lid worden van de gezelligste en de enige lokale partij van Arnhem? Wordt dan voor maar €12,- per jaar lid. Daarmee kan jij invloed krijgen op de Arnhemse politiek! Druk op het plaatje om je gelijk i... Lees meer ......