Onlangs stelde de fractie van Arnhem Centraal vragen aan het college omtrent mogelijke problemen voor hoogbegaafde kinderen om binnen onze gemeente passend onderwijs te krijgen. Dit naar aanleiding van een noodkreet aan het stadsbestuur, door een familielid van een hoogbegaafd kind wat hier tegenaan loopt.

Volgens het college zijn er mogelijkheden in onze gemeente om hoogbegaafde kinderen passend onderwijs te bieden. Men moet dan denken aan samenwerkingsverbanden als PassendWijs, OPUS onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, vormen van Plusonderwijs en de Plusklas als aanvulling op regulier onderwijs. Dit doet onze fractie uiteraard deugd, maar we vragen ons daarbij wel af hoe het dan toch kan dat er blijkbaar mensen zijn die de weg hier naartoe niet weten te vinden. Wordt er wel genoeg ruchtbaarheid gegeven aan de aanwezigheid van deze onderwijsvormen binnen onze gemeente?

Wat ons verder tegenvalt is dat onze eerste twee vragen, namelijk hoeveel hoogbegaafde kinderen er in onze gemeente wonen en hoeveel van hen er noodgedwongen thuiszitten zijn afgedaan met een ‘dit is ons niet bekend’. Dit terwijl men zeven weken nodig had om deze vragen te beantwoorden en er van het college verwacht mag worden dat zij over de middelen beschikken om aan dergelijke informatie te komen.

Arnhem Centraal heeft in elk geval een ruwe schatting kunnen maken: 2 % van de bevolking is hoogbegaafd (bron: zobegaafd.nl), Arnhem heeft 153.818 inwoners, waarvan 16,5 % in de leeftijd van 0 t/m 14 jaar = afgerond 25.380 en daar 2 % van = afgerond 508 kinderen. Zouden zij allemaal het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben?