Het Turkse festival afgelopen zomer heeft veel rumoer teweeg gebracht. Ook politiek. Naar aanleiding daarvan zijn donderdagavond 13 december jl. Lea Manders en Martijn van Butselaar op uitnodiging van de Turkse Federatie Nederland, Stichting Turks Festival en het Turkse Cultureel en Educatief Centrum Hoca Ahmet Yesevi naar een door hen georganiseerde informatieavond geweest.

Naast Arnhem Centraal waren de Christen-Unie, PvdA, D66 en DENK/Verenigd Arnhem aanwezig.  Vooral jammer was het, dat de SP en de PVV niet aanwezig waren, want dan hadden zij hun kritiek op het Festival kunnen toelichten . En mogelijk had dit geleid tot meer wederzijds begrip. Een gemiste kans wat ons betreft.

Tijdens de avond werd aangegeven, dat voor deze organisaties altijd het doel geweest  is om een brugfunctie te vervullen tussen mensen van diverse afkomst vanuit het idee van integratie, maar wel met behoud van eigen cultuur.

Natuurlijk waren er ook kritische vragen naar aanleiding van het festival en de vraag wat de Turkse achterban zelf doet om werkelijk in contact te komen met anderen. De organisaties gaven aan, dat er veel misverstanden zijn. Zij staan achter de moderne standpunten van Ataturk en de door hem  gestichte republiek. Zij voelen zich niet verantwoordelijk voor terroristische acties van individuen, waar zij absoluut afstand van nemen. 

Het doel van het Turkse Festival en de verenigingen is:

  • Bijdragen aan de multiculturele samenleving door de Turkse cultuur  te laten zien.
  • Samenbrengen van mensen met verschillende culturele achtergronden.
  • Hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
  • Gezelligheid creëren met eten, voorstellingen, muziek en meer.

Arnhem Centraal is een groot voorstander van de verbinding zoeken. Dat zou van beide kanten actiever kunnen. We leven immers allemaal in de stad Arnhem en moeten met elkaar samenleven. Hoe mooi zou het zijn als dat met begrip en respect voor elkaar kan. Samen trots op Arnhem, en samen maken we Arnhem nog mooier.

We bedanken de organisatie van deze avond voor de gegeven informatie en denken graag mee over(meer) mogelijkheden om de banden te verstevigen.

Gerelateerde berichten