Wij zijn de afgelopen week op de koffie geweest bij Tanja Trompetter uit Klarendal. Fijn om zo gastvrij te worden ontvangen door een zeer betrokken en actieve wijkbewoonster die graag wil helpen haar eigen wijk beter te maken.

Een aantal problemen die ze noemde gelden waarschijnlijk voor veel Arnhemmers die het niet zo breed hebben. Daar moet de gemeente echt wat aan gaan doen. Bijna 300 euro per inwoner uitgeven aan cultuurprojecten die voor veel mensen met een minimuminkomen überhaupt niet bereikbaar zijn.

Enkele voorbeelden:
Ze heeft van de gemeente een scootmobiel gekregen en betaalt daar maandelijks € 17,50 voor. De heuvels van de wijk maken het echter lastig om daar tegenop te rijden. Ze kan het scootmobiel aan laten passen, dat is eenvoudig door de gemeente te doen, waardoor deze wel makkelijk tegen de heuvel op kan rijden, maar die aanpassing kost haar € 5,- per maand extra! Voor iemand die elk dubbeltje 2 keer om moet draaien is dat ontzettend veel geld.

Ander voorbeeld is een gedenkteken dat in 2012 door bewoners werd onthuld: “Ter herinnering aan de meest markante Klarendallers die zich in hebben gezet voor onze wijk”.

 

 

 

 

 

Onleesbaar door gebrek aan onderhoud door Gemeente

Gedenkteken Klarendal

 

De gemeente pleegt geen onderhoud meer waardoor enkele namen niet meer leesbaar zijn. Dat doet veel bewoners, en zeker de nabestaanden, veel pijn. Een kleine moeite zou je zeggen voor de gemeente om schoon te maken, maar er is veel bezuinigd. Dit soort belangrijke herinneringspunten moeten wat ons betreft echt met zorg worden behandeld!

 

 

 

 

 

Haar buurvrouw wacht al 6 weken op een reactie van de wijkcoach, terwijl zij deze coach hard nodig heeft.

Er zijn geen of te weinig handhavers op straat. Er loopt bijna nooit meer iemand om aan te spreken, dus waar kun je terecht als er vragen of klachten zijn over vuil op straat, verkeerd parkeren etc.? En een melding is lastig te doen en een terugkoppeling volgt zelden. Arnhem Centraal heeft daarom bij de bespreking van de begroting afgedwongen dat er meer handhavers op straat komen en wil dat de communicatie met de gemeente verbeterd en dat de gemeente vooral laat weten wat er met de melding wordt gedaan.

En Tanja is altijd vrijwilliger geweest voor de kleine kinderen van de wijk in het MFC. Teveel regels (van Rijnstad) waardoor het plezier is weggegaan en ook het moeten betalen voor de huur van wijkinitiatieven zoals het organiseren van een kaartochtend voor ouderen kosten gewoon teveel geld. De MFC’s waren toch bedoeld voor de inwoners om elkaar te ontmoeten? En kinderen spelenderwijs door vrijwilligers laten leren is toch een echte meerwaarde? Blijkbaar is dat ook niet meer het geval zegt Tanja.

Als laatste vindt zij dat de gewone Klarendaller wordt vergeten. De aandacht die naar het modekwartier gaat is fijn voor “de elite” maar het overgrote deel van de wijk heeft daar niets aan. Zij moeten rond zien te komen van een minimum bedrag en willen weer de oude sociale wijk terug. Alles draait om dit kwartier waardoor er voorzieningen zoals de bus worden verplaatst en ouderen nog verder moeten lopen..

Arnhem Centraal wil hier graag wat aan gaan doen. Er moet weer geluisterd worden naar de inwoners. Armoede is niet van deze tijd en het geld moet naar de inwoners die het niet breed hebben en zij zijn het juist die vaak zorgen voor de sociale cohesie binnen de wijk. We moeten die initiatieven koesteren en ondersteunen en geen blokkades en onnodige bureaucratie opwerpen.

Het gaat Arnhem Centraal alléén om de stad en om de inwoners. Geef uw stem dus lokaal, aan de enige echte lokale partij van Arnhem die al 20 jaar in de gemeenteraad zit. Vóór u en dóór u!