Tot welke mooie initiatieven inwoners van Arnhem kunnen komen, heeft een delegatie van de gemeenteraad kunnen ervaren tijdens een excursie bij Stadslandbouw Mooieweg. Stadslandbouw Mooieweg is gelegen aan de rand van Rijkerswoerd en ligt midden in wat zij de ‘groene long van Zuid’ noemen, de evenknie van Park Sonsbeek en de Hoge Veluwe in Noord.

Stadslandbouw Mooieweg produceert groenten en fruit voor met name de Voedselbank; op deze manier hebben ook mensen die te weinig inkomen hebben om boodschappen te kunnen betalen toegang tot verse groenten en fruit, die ook nog eens lokaal geproduceerd zijn. Dit is echter niet de enige sociale insteek van dit initiatief. Een deel van de mensen die er (vrijwillig) werken hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en voor hen is Stadslandbouw Mooieweg een manier om weer opnieuw mee te kunnen doen. Sommige mensen blijven – nadat zij weer werk hebben gevonden – als vrijwilliger betrokken bij dit initiatief.

Ook achter Stadslandbouw Mooieweg moet iets van een verdienmodel zitten, want voor niets gaat immers de zon op. Bovendien willen sommigen uit de organisatie er een salaris uit kunnen halen, teneinde zich volledig op het initiatief te kunnen richten. Omdat lenen van een bank ze door het terugbetalen van de rente ‘een slaaf van de bank’ zou maken, gaan ze uit van eigen kracht en bouwen ze hun project stap voor stap op. Om deze reden hebben ze hun huidige financiering deels te danken aan crowdfunding. Dit vindt plaats in de vorm van ‘community supported agriculture’ (Nederlands: gemeenschapslandbouw, een andere term is pergola-landbouw). Het betekent dus dat de directe omgeving nauw betrokken is bij de totstandkoming en het functioneren van dit initiatief en dat het rendement met hen gedeeld wordt.

Arnhem Centraal is van mening dat er heel veel te halen valt qua talent en initiatief onder de bevolking van onze stad. De gemeente moet dit soort initiatieven indien nodig en mogelijk altijd ondersteunen, vinden wij. De landelijke overheid streeft naar een participatiemaatschappij en delegeert het beleid hiervoor naar gemeenten. Projecten als Stadslandbouw Mooieweg zijn een goed voorbeeld van burgerparticipatie.