Arnhem Centraal maakt zich al jaren druk over het Arnhemse erfgoed.  Arnhem Centraal vindt dat de voormalige pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk in Elden grote historische en landschappelijke waarde heeft voor Elden en Arnhem. De pastorie staat al 18 jaar leeg. Wij stelden zowel mondelinge als schriftelijke vragen daarover, deels samen met Groen Links. Ook stelden wij vragen over de verloederde Villa Schoonheuvel aan de Utrechtse weg. Wij vinden dat na jaren van verwaarlozing de eigenaren de plicht hebben werk te maken van herstel en onderhoud van het Rijksmonument. Zowel panden als omgeving zijn nu slecht onderhouden. Door een recente landelijke wetswijziging kan de gemeente nu ingrijpen en heeft toegezegd dit dan ook in beide gevallen te doen. Daar zijn wij blij mee!

Gerelateerde berichten