De fractie van Arnhem Centraal is vanaf het begin kritisch geweest over de bouw van de Gele Kubus op het Gele Rijders Plein. Uit de stukken n.a.v. een Wob-verzoek lijken onze zorgen bevestigd te worden, dat er van alles niet klopt rond het gevolgde proces. Op de vraag van RTV-Arnhem wat wij van deze gang van zaken vinden, is ons antwoord nog steeds dat wij niet begrijpen waarom de wethouder, zelfs naar bevestiging van de architect en de organisator, nog steeds van mening is dat alles wél is gegaan zoals beoogd. Waarom herkent hij het beeld niet? Wij zullen, nadat wij kennis hebben genomen van de volgende twee artikelen, met de fractie gaan bespreken hoe wij onze onvrede hierover naar het college zullen gaan overbrengen.