Maandagavond 26 november was Pascal Obma namens de fractie van Arnhem Centraal aanwezig bij de brainstormsessie in Buurtcentrum De Lommerd omtrent verkamering in het Spijkerkwartier. Met verkamering wordt bedoeld dat panden en woningen worden opgesplitst in kamers zodat de eigenaar deze los kan verhuren. Hier wordt een onderscheid gemaakt met splitsing, waarbij een woning of appartement in twee of meerdere losse woningen met eigen voordeur worden gesplitst.

Verkamering is een groot probleem in het Spijkerkwartier. Niet alleen zorgt het ervoor dat er steeds meer ‘tijdelijke buurtbewoners’ bijkomen die weinig tot geen binding met de buurt hebben, ook veroorzaakt het veel overlast. Zo werd er gesproken over studentenfeesten tot diep in de nacht, fietsenkerkhoven, vechtpartijen en zelfs over mensen met GGZ- problematiek wiens zorggelden direct in de zakken van de verhuurder verdwijnen. Veel van deze verhuurders schijnen zich daarbij achter allerlei schimmige beheerdersconstructies schuil te houden en gebruik te maken van mazen in de wet.
Handhaving in het Spijkerkwartier is zo ongeveer nul, aldus een aantal bewoners van de wijk.

Wethouder Paping was ook aanwezig en gaf aan op korte termijn met nieuw beleid te komen aangaande deze problematiek, welke stapsgewijs ingevoerd zal worden. Arnhem Centraal zal dit beleid en de perikelen in het Spijkerkwartier kritisch blijven volgen, want wat ons betreft verdient iedere Arnhemmer een veilige en prettige leefomgeving.

Gerelateerde berichten