Voor Arnhem Centraal is leefbaarheid heel belangrijk, want je leefomgeving bepaalt hoe je je voelt. Een goede leefomgeving voorkomt allerlei kwalen zoals stress en ziekte. We hebben daarom contact gehad met een aantal mensen van OZO (Overlast- en Zorg coördinatie). Wij hebben met hen gesproken over de problematiek. Alleen meer bevoegdheden voor de burgemeester is niet de enige maatregel die volgens ons nodig is. Want met uithuis plaatsen verplaatst je misschien de problemen, maar worden ze per definitie niet opgelost.

We zijn van mening, dat we de schuld niet alleen bij de mensen die het betreft moeten leggen. Er is ook veel misgegaan door de politiek (stedelijk en landelijk) van de laatste jaren:
• weinig spreiding van sociale huurwoningen
• heel veel crisisbedden wegbezuinigd
• wijkteams die vooral reactief moeten reageren i.p.v. pro-actief, hier hebben ze ook zelden tijd voor want daarvoor moeten ze wel de middelen krijgen
• weinig klinische bedden met goede hulpverleners en psychiaters
• door de nieuwe woonwet de woningcorporaties minder mogelijkheden hebben om actief beleid in te zetten voor verbeteren van de leefbaarheid
• het Rijksbeleid voor kwetsbare wijken is sinds de kabinetten Rutte verdwenen.

Ook liggen er nog andere oorzaken:
• lichtverstandelijke mensen, wordt vaak misbruik van gemaakt door anderen waardoor ze in de criminaliteit belanden
• probleemgevallen zijn vaak generatie op generatie, ze weten immers niet beter
• tolerantie is naar een heel laag peil, en daarmee ook communicatie, mensen spreken elkaar zelden op een normale manier aan, waardoor iets kleins in één keer een groot probleem kan worden
• doordat veel mensen in zwaar weer zijn komen te zitten (crisis heeft er behoorlijk ingeslagen voor sommigen)
• het komt heel vaak voor dat mensen die een probleem melden, zelf problemen hebben.
• Veel verslavingsproblematiek, dus volgens ons meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen.

Arnhem Centraal vraagt zich af of alle maatregelen om mensen uit huis te plaatsen, herhuisvesten etc. niet vele malen duurder zullen zijn dan het herstellen van de situatie (en het oplossen van schulden situatie). Wij zouden graag zien dat het college de contacten en samenwerking met de wijkplatforms weer hersteld en met het COW weer oppakt om direct door de wijken zelf geïnformeerd te worden over de leefbaarheid in de Arnhemse wijken en buurten. Samen met, en door de Arnhemmers op een positieve manier, daar gaat onze voorkeur naar uit.